z Chaloupeckého nakladatelství

 

 

 

 

CHALOUPECKÉ VYSTŘIHOVÁNKY

Přírodovědné vymalovánky pro MŠ a první stupeň ZŠ. Tyto publikace vás zavedou do říše ptáků, ryb, motýlů a  květin. Na 12 stranách formátu A4 naleznete jejich obrysy, které můžete vybarvit, nebo jen prostříhat. Vše je doplněno barevnými fotografiemi a stručným popisem.

 

    ...více>

UŽ JSTE O TOM SLYŠELI?

Novinka z edice vzdělávacího zařízení Chaloupky nabízí ilustrovaný soubor osmadvaceti vtipných říkanek o hmyzu a dalších živočiších, doplněný stručnou faktografií o všech druzích, které jsou v básničkách představeny.

 

  ...více>

PŘÍRODA DO ZAHRAD, PARKŮ A KRAJINY

V současné době stále stoupá význam ochrany životního prostředí, je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj a zvyšuje se příklon obyvatel k přírodně šetrným výrobkům a službám. Tento trend se projevuje jednak v intravilánech obcí jako koncept „přírodní zahrady“, jednak v rostoucí péči o přírodně cenná území ve volné krajině.

  ...více>

CHALOUPECKÁ POKLADNICE

metodická pomůcka Chaloupecké pokladnice, která by se spíše měla jmenovat: „Pojďme ven“. Tato výzva je nejen mottem, ale i cílem nabízené pomůcky. Chaloupeckou pokladnicí jsme ji nazvaly proto, že zahrnuje hry a činnosti (drahokamy, perly i drobné kamínky), které jsme s dětmi i dospělými vyzkoušely na chaloupeckých programech, táborech a akcích, osvědčily se nám a můžeme je nabídnout ostatním.

  ...více>