Příroda do zahrad parků a krajiny

podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků

 

Autoři materiálů a fotografií:

Ing. Martina Brandová

Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Ing. Miloslava Kavková, Ph.D.

Ing. Václav Křivan

Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D.

Ing. Miroslava Novotná

RNDr. Jiří Petr

Ing. Katarína Ruschková

Ing. Martin Škorpík

Michal Valečík

Ing. Marta Vaverková

 

V současné době stále stoupá význam ochrany životního prostředí, je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj a zvyšuje se příklon obyvatel k přírodně šetrným výrobkům a službám. Tento trend se projevuje jednak v intravilánech obcí jako koncept „přírodní zahrady“, jednak v rostoucí péči o přírodně cenná území ve volné krajině.

 

Cílem projektu „Příroda do zahrad, parků a krajiny – podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků“ je propojení oblasti zahradnictví, péče o veřejnou zeleň a hospodaření v krajině s přístupy ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti. Klíčovými tématy vzdělávacího cyklu jsou přírodně šetrné postupy při údržbě parků a zahrad v obcích a přírodně cenných územích ve volné krajině.

 

Připravené studijní materiály slouží jako podklady pro jednotlivé přednášky. Dílčí témata jsou zpracována samostatně, slouží jako základní seznámení s daným tématem, popř. jako doplňující slovník pojmů souvisejících s tématem. Struktura kurzu je členěna do tří bloků. První, obecný modul „Základy podpory biologické rozmanitosti v zahradnictví a péči o krajinné prvky“, je společný pro oba následující specializované moduly. Specializovaný modul „Přírodní zahrady, parky a veřejná zeleň v obcích“ rozvíjí témata tvorby a ošetřování zeleně v intravilánu v souladu s principy ochrany přírody, druhý specializovaný modul „Péče o krajinné prvky v kulturní krajině“ se zaměřuje na přírodně cenná území ve volné krajině.

 

Z obsahu:

šanon

Formát: A4

318 stran

Vydaly Chaloupky o.p.s. v roce 2013

 

Cena: 1200 Kč

 

 

Pokud knihu nenajdete ve Vašem knihkupectví, můžete si ji objednat přímo na Chaloupkách.